RVS Grote foto

René Vogels Stichting

De vorige website van de René Vogels Stichting stamde nog uit een vorig tijdperk. Extra leuk dus om hiermee aan de slag te gaan!

De René Vogels Stichting beheert een particulier fonds voor de kankerbestrijding. Jaarlijks worden uit dit fonds reisbeurzen verstrekt aan jonge onderzoekers die in het buitenland bijzondere kennis en vaardigheden willen verwerven voor het kankeronderzoek in Nederland.

De site geeft weer aan wie reisbeurzen verstrekt zijn en de reisverslagen die de onderzoekers na afloop indienen worden ook gepubliceerd.

Rene Vogels aanvraagformulier

Details

Een Wordpress website van 8 pagina’s in een op maat gemaakt thema. Een eveneens op maat gemaakt template voor het weergeven van de 34 reisverslagen. Daarnaast bevat de site een uitgebreid formulier voor het aanvragen van een beurs en een tabel met informatie over alle toegekende beurzen. 

Rene Vogels Reisverslagen

Ook een nieuwe website?