René Vogels Stichting

De vorige website van de René Vogels Stichting stamde nog uit een vorig tijdperk. Extra leuk dus om hiermee aan de slag te gaan!

De René Vogels Stichting beheert een particulier fonds voor de kankerbestrijding. Jaarlijks worden uit dit fonds reisbeurzen verstrekt aan jonge onderzoekers die in het buitenland bijzondere kennis en vaardigheden willen verwerven voor het kankeronderzoek in Nederland.

Op de site is terug te zien aan wie reisbeurzen verstrekt zijn en de reisverslagen die de onderzoekers na afloop indienen worden ook gepubliceerd.